RM8, Efterbrännkammare Volvo Aero

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Denna typ av efterbrännkammare är utvecklad av Volvo Aero och arbetar steglöst med tändning i tre steg som kallas för zon 1, 2 och 3 som reglerar efterbrännkammarens utloppsarea efter behov.

En efterbrännkammare ökar en dubbelströms turbojetmotors dragkraft med upp till 80 procent samtidigt som bränsleförbrukningen ökar med ca två tredjedelar.

Eftersom endast 25 procent av luften som passerar genom en dubbelströms turbojetmotor används till förbränningen kan de återstående 75 procenten utnyttjas för ytterligare förbränning i en efterbrännkammare.

Detaljbilder

Tändapparat
Spridarring
MR-hus
EBK delad från motorn
EBK monterad på motorn

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå