RB304B

Visas på Robotmuseet

RB 304B fälldes från flygplan 32 (Lansen), och avsåg utprovning av målsökningen. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn, höjdhållaren tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en enplans aktiv radarmålsökare som arbetade i CW-mod. De första målsökarna hade en snedställd roterande parabol för lobskiftning i horisontalplanet.

Av 132 st tillverkade RB 304B utfördes 169 fällningar från fpl 32. Många prov utfördes också med roboten hängande kvar på flygplanet. Då fick flygföraren styra ner flygplanet i en bana liknande den som en friflygande robot skulle ha. Parallellt med målsökarutprovningen kunde så småningom utprovningen av zonröret startas.

Provrobotarna var försedda med en mycket avancerad mätutrustning för registrering av flygförlopp samt mekaniska och termiska miljöer m m. Mätsignalerna sändes från roboten till mottagarenheter på försöksplatsens ledningscentral (LC). Utprovningen skedde över Vättern utanför Karlsborg under åren

1954 – 1962.

När utprovningen var i det närmaste färdig påbörjades serietillverkningen av stridsrobot 304C (senare benämnd RB 04C). Tillverkningen av såväl provrobotar som stridsrobotar ägde rum vid CVA i Arboga.

Styrapparater

  • Pneumatisk styrautomat Saab A82
  • Pneumatiska roderservon Saab
  • Radarhöjdhållare Philips
  • Aktiv radarmålsökare AGA
Provfällning från Fpl A32 Lansen

Data

Längd 4 453 mm
Diameter 500 mm
Spännvidd 1944 mm
Vikt 625 kg
Raketmotor KR 16C
Dragkraft 235 kp under 43s

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå