Informationsblad

Robotbladet 2015 –

Robotbladet visar i ord och bild vad som händer i Museet. Utges en gång per månad.

Robotrekylen 2001 – 2016

”Robotrekylen” syftar på att rekyl i vid mening kan innebära ”efterlämnade intryck”. Här menar vi då intryck från hela processen, d.v.s. allt från projektering och uppbyggnad av det svenska robotförsvaret fram till visning av de historiska samlingarna i Robotmuseet.

Syftet är att fortlöpande informera medlemmarna om den aktuella verksamheten i museet.

Robotrekylen ersattes 2015/2016 av Robotbladet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå