RB05A

Robot 05A
Robot 05A

Visas på Robotmuseet

RB 05A var en attackrobot avsedd för beväpning på flygplan AJ37 Viggen, för bekämpning av markmål, men var även användbar mot vissa sjömål.

När flygföraren observerat målet optiskt avfyrade han roboten omedelbart. Efter separation fick roboten automatiskt ett uppkommando så att den kom in i förarens synfält. Med hjälp av robotens spårljus kunde föraren, med en speciell styrspak, styra roboten till träff i målet, och därefter göra undanmanöver. Överföring av styrsignalerna till roboten skedde med en störfast radiokommandolänk.

RB 05A blev operativ 1972.

Enheter i roboten Enheter i flygplanet
Nosdel med zonrör Lavett
Verkansdel Sändarenhet
Vätskeraketmotor Antenn
Roderblock Kodenhet
Kommandomottagare Styrspak
Kodenhet
Batterier
Styrautomat

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå