Teletestrigg för J35J Draken

Göran Hawée demonstrerar Teletestriggen i filmen

År 2019 återskapades en teletestrigg för version J35J Draken vid Robotmuseet i Arboga. Teletestriggen användes för att testa avioniken i Flygplan J35J Draken.

Testriggen alla funktioner filmades  av Flygvapenmuseum 2019. Avsikten var att dokumentera testriggen för framtiden innan slutlig avveckling. Filmen är 35 minuter lång och visar:

  • Inledning med bakgrund till framtagning av en testrigg varefter Antero Timofejeff introducerar Teletestriggen, placerad i Arkivcentrums lokal i Arboga. c:a 12 minuter.
  • Göran Hawée berättar om flygradiosystemet FR-28/FR-21, dess olika Manöverenheter, Sändare, Mottagare och Antenner. Vidare presenterar han flyglägesinstrumenten FLI-35, Horisont- och Kursinstrument, Flyglägesgivare samt flygdatasystemet FS-2, Höjd- och Machfarttindikator, Luftdataenhet LD-8 och Pitotrör inklusive Serviceutrustningens höjd- och fartsimulator. c:a 14 minuter
  • Antero Timofejeff berättar om Styrdatasystemet FD-11 som tillsammans med datasystemet DC-2 och en Testsändare presenterar datainformation på AHK-, Kurs- och Styrindikatorn samt navigeringssystemet PN-59. c:a 9 minuter

 

Länk till filmen  (länk till Arboga Elektronikhistoriska Förening, AEF)

Göran Hawée har i en artikel för Arboga Elektronikhistoriska Förening, AEF, utförligt beskrivit testriggen och de avionikapparater som kan testas .  Artikeln finns här. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå