Vårt Bibliotek

Bakgrund

Redan vid planeringen av Arboga Robotmuseum bestämdes att verka för etablering av ett bibliotek, bl.a. för framtida forskning kring den tekniska utvecklingen inom området. En första ansats blev kontakter med Försvarets Materielverks tidigare anställda inom aktuella organisationsenheter. Det visade sig då att deras kamratförening ”Robotsällskapet” redan hade tagit vara på arbetsdokument i samband med genomförda omorganisationer.

Dessa underlag fanns inlagda i ett vindsförråd vid FMV. Som en ”flygande start” för oss fick vi därmed överta ca 35 flyttkartonger med både tryckta och handskrivna underlag. Dessutom fanns en mängd diabilder och filmer från robotprov och tekniska försök i anslutning till utvecklingsarbetet.

Utveckling av biblioteket

Med detta underlag vidtog ett krävande arbete med upprättande av databaser för katalogisering. Dokumentdatabasen har kommit längst med hittills c:a 5000 indaterade dokument, beroende på att vi hade turen att få disponera tillfälligt arbetslösa personer med kontorsvana under ett par år.

För filmerna har motsvarande arbete bara börjat, eftersom vi blev varnade för risken att äldre filmmaterial åldrades kemiskt, så att filmremsorna inte höll för körning i mekaniskt drivna projektorer. Vi fick då möjlighet att lämna över filmerna till Statens Filminstitut i Grängesberg, som skulle skaffa modern utrustning för överföring till DVD. Hittills har vi fått tillbaka ett halvdussin DVD av de flera hundra filmer vi skickade in.

Detta var precis vad vi behövde, eftersom vi inte ens hade tillgång till projektorer för alla de olika filmformaten. Nu kan vi med datorhjälp kopiera och redigera de för museet mest intressanta filmsekvenserna, och sammanställa dessa för publika visningar i museet.

De tusentals diabilderna genomgår först en inventering, sedan en inskanning till en bilddatabas av de mest intressanta. Eftersom detta är arbetskrävande måste en prioritering göras, vi har ju endast tillgång till frivilliga insatser. Av detta skäl kommer detta arbete att behöva fortgå under en avsevärd tid framöver.

Tillgång till biblioteket

Om någon är intresserad av att forska efter information, så var vänlig kontakta någon i styrelsen för att boka lämplig tid. Vi har redan haft ett antal besökare med detta ärende hos oss.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå