RB24J

Visas på Robotmuseet

RB24J Sidewinder är en luftburen jaktrobot av amerikanskt ursprung och tillhör Sidewinderfamiljen. RB 24J motsvarar närmast den amerikanska versionen AIM-9J som började införas i svenska flygvapnet 1978. Roboten har fått sitt namn efter en amerikansk giftorm Sidewinder (Crotalus Cerastes) som använder värmesyn för att hitta sina byten och kan döda dessa även i totalt mörker.

Sidewinder (Crotalus Cerastes)

I denna version hade en del förändringar utifrån RB 24B införts. 

Dessa bestod till största delen av förbättringar i den taktiska användningen. Roboten kunde bäras av alla versioner av flygplan 37 samt JAS39 Gripen. RB 24J hade en förbättrad IR-målsökare som styrde roboten mot värmekällor. När det egna flygplanet nått ett gynnsamt läge för anfall, aktiverar piloten robotens målsökare, och när målsökaren har låst på målet hörs en ton i pilotens hörlurar och roboten kan avfyras.

Roboten drevs fram med en förbättrad krutraketmotor som gav längre flygtid. Verkanssystemet bestod av en stridsdel som initierades av ett i Sverige tillverkat laserzonrör. Stridsdelen kunde också utlösas av anslagskontakter vid direktträff. Stridsdelens laddning av hexatonal spred splitter i alla riktningar

När det egna flygplanet nått ett gynnsamt läge för anfall, frigör piloten robotens målsökare, och när målsökaren har låst på målet hörs en ton i pilotens hörlurar och roboten kan avfyras.

Roboten drevs fram med en förbättrad krutraketmotor som gav längre flygtid.

Verkanssystemet bestod av en stridsdel som initierades av ett i Sverige tillverkat laserzonrör. Stridsdelen kunde också utlösas av anslagskontakter vid direktträff. Stridsdelens laddning av hexatonal spred splitter i alla riktningar.

Robotens avionik hade nu många transistorer. Som elkraftkälla användes fortfarande en krutgasdriven turbogenerator.

Förbättringarna bestod bl.a. av att målsökarens detektorelement fick termisk kylning (ca –30°C) och IR-fönstret inom våglängden 2.3 – 2.9 mikrometer som gav större känslighet, att nosdelen fått en konisk utformning som minskade luftmotståndet, att rodren har ändrad form (dubbeldelta) och kunde styras ut mer för bättre svängförmåga, att krutraketmotorn har ökad dragkraft och brann längre tid, vilket gav dubblerad flygtid, samt att IR-zonröret har ersatts med ett i Sverige tillverkat laserszonrör.

Under friflygningsfasen hade framförhållningsvinkeln ökats till 40 grader och i avioniken införts en ny funktion, en sk Rate-Biaskrets. Dess funktion medförde att målsökaren riktades något framför den egentliga styrpunkten i målet, en fördel om följningen förlorades i slutfasen.

RB24J målsökare var även den låst parallellt med flygplanets siktlinje före avfyring men målet indikerades med en tonsignal med en högre frekvens. Roboten inriktades och avfyrades i likhet med R24B och styrdes efter avfyring till målet på samma sätt som denne.

I flygplan 37 och 39 kunde målsökaren frisläppas för målföljning före avfyring för att förbättra träffsannolikheten. För flygplan JA37 och JAS39 kunde en Head Up (HUD)- adapter monteras för presentation av målutpekningssymbol, s k IR-MUS i flygplanets siktlinjeindikator.

RB24J började införas i svenska flygvapnet FV 1978.

 

Data

Längd: 3.047 m
Stridsladdning: 4,8 kg
Spännvidd: 0.559 m
Armeringsvillkor: Acceleration > 18 g i 1.4 sek
Vikt: 81 kg
Armeringstid: 1.4 sek
Motorkraft: 17 000 N (SAO-109)
Motor brinntid: 3.5 sek
Max fart över flygplanets: M 2.0
Max passageavstånd zonrör: 9 meter
Min fart för styrbar flygning: M 0.8
Självdestruktion: 43 sek
Målsökarlobbredd: 2 grader
Målsökarens precessionshastighet: 16,5 grader/sek
Maximal styrd flygtid vid flyghöjd 3 000 m: ca 40 sek

Vapenbärare: J35D/F/J, AJ37, AJS37, SH37, SF37, JA37 och JAS39

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå