Rb311

Försöksperiod 1947 – 1953

 

Försöksrobot 311 var en vidareutveckling av RB 310 med något utökade dimensioner.

Den 18 september 1947 beställde KMF (Kungliga Marinförvaltningen) tillverkning av 10 st. RB 311 från Saab.

5 st. var avsedda för KMF och 5 st. var avsedda för KATF (Kungliga Armetygförvaltningen).

Robot 311 var förberedd för en radarmålsökare och en radarhöjdhållare. Första exemplaret av RB 311 levererades i december 1948 och det sista i maj 1949.

De fortsatta proven med RB 311 genomfördes i Robotbyråns regi. Provskjutningarna utfördes i Karlsborg fram till 1953.

Eftersom ingen radarmålsökare eller radarhöjdhållare hade kommit fram till RB 311 vid tiden för provskjutningarna, utfördes styrningen på samma sätt som för RB 310, d.v.s. med barometerhöjdhållare och programverk. Roboten kunde även styras från marken via en radiolänk.

Data:  
Längd 6 700 mm
Diameter 840 mm
Spännvidd 4 200 mm
Vikt 900 kg
Pulsmotor SR 7
Dragkraft 150-350 kp (beroende på höjd)
Startraket KR 7
Dragkraft 6 100 kp under 1,01 s
Hastighet 220 m/s
Räckvidd 7,5 km

 

Rb311-004. Provskjutning vid Karlsborg

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå