Föreningen

Kontaktinformation

Besöks- och postadress

Glasbruksgatan 1

73231 Arboga

Telefon 0589-10499

info@robotmuseum.se

Organisationsnummer

817606-2902

Bankgiro

5509-3090

Swish

1232315018

Föreningens bakgrund

Föreningen bildades 2001 av en grupp från den mångåriga robotverksamheten vid f.d. CVA (Centrala Flygverkstaden i Arboga). Tanken var att rädda det som fanns kvar av den ursprungliga utvecklingen av det svenska robotförsvaret innan alla minnen var borta. Det gällde då både fysisk materiel, dokumentation och minnen hos de många inblandade teknikerna ända från 1940-talet. Mycket var redan skrotat och förstört, och pionjärerna började bli till åren.

Som tur var hade en hel del materiel ”gömts” i tillgängliga förrådsutrymmen av framsynta medarbetare, som liksom Stig Jäderlund hade en dröm om att kunna förmedla information om den intressanta (men då ack så hemliga) tekniska utvecklingen till eftervärlden.

Förverkligande

Diskussionerna ledde fram till konkreta aktiviteter, bl.a. rörande lokalfrågan, ekonomin, verksamhetsformen, för att bara ta de mest närliggande. En av de mest drivande i detta skede var Bengt Nilsson, som bl.a. hade många kontakter inom myndigheter, och en vana att hantera formella frågor.

Resultaten visade sig snart: Nuvarande lokalisering till det gamla ”Rappshuset” (en före detta syfabrik) befanns lämplig, etableringsmedel från EU var möjliga att få, formen ”ideell förening” visade sig lämplig, eftersom en statlig medverkan visade sig utesluten. När sedan ett tillräckligt antal intresserade hade fångats in, var det bara att sätta igång.

Konstituerande sammanträde hölls 2001-04-18 med drygt 20 deltagare. Första årets verksamhet inriktades på insamling av robotmateriel från alla möjliga och omöjliga platser runt om i Sverige. Redan från början var också ambitionen att rädda dokumentation från den tidiga verksamheten en av ledstjärnorna, med gott resultat. Formell invigning av den publika utställningsverksamheten gjordes med pompa och ståt 2002-04-22 av landshövdingen för Västmanlands län Mats Svegfors.

Nuläge

Föreningen har i dag ca 120 medlemmar, spridda över hela landet (och även några utomlands).

Materieltillskotten, kompletterade med motorer, simulatorer och STRIL, har gjort en lokalexpansion nödvändig. Dessutom har dokumentationen ökat till över 4000, samtidigt som film- och bildmaterialet blir allt större.

Fr.o.m. januari 2019 ingår Robotmuseet i SMHA (Sveriges militärhistoriska arv) som är ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå