Ytbeläggning – Termisk sprutning

Plasmasprutning

Termisk sprutning och galvanisk ytbehandling är de mest använda processerna vid underhåll. Termisk sprutning ökar i användning över galvanisk ytbehandling p.g.a. att den är mer flexibel, mer miljövänlig och mer kostnadseffektiv.

Förångnings- och gasfasprocesserna utgör ett allt viktigare komplement till framförallt termisk sprutning på high-tech-motorer.

Processbeskrivning

Termisk sprutning är en metod att lägga på skikt av: metaller, metallegeringar, keramer, plaster och karbider. Se bild 1.

Det sker med hjälp av värme, som tillförs medelst förbränning mellan oxygen och någon bränngas eller med elektriska proceser.

Metoderna vid förbränning är:

  • Flamsprutning
  • Detonationssprutning ”D- gun”
  • Höghastighetsflamsprutning HVOF

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå