PS-860 & PS-861

PS-860  användes från 1980 – 2010

PS-861 används från 2009 –   –>

Allmänt

Fram till slutet av 1969-talet hade anskaffningen och uppbyggnaden av markradar och övriga datainsamlingssystem i Strilsystemet i huvudsak styrts av SOS- och LFRU-utredningarna och den följande DOS-studien.

1967 var det dags för en stor översyn av hela luftförsvaret – LFU 67 (Luftförsvarsutredning 1967) med utredningen SUS 70 som följd.

SUS 70 rekommenderade transportabla skyddade radarstationer och ledningscentraler.

En följd av utredningen var anskaffningen av PS-860. Denna station är transportabel och grupperas i första hand i skyddade siloanläggningar i berg där mast och antenn snabbt kan sänkas ned.

Stationen levererades av ITT Gilfillan, USA och är flygvapnets första radarstation med elektronisk styrd avsökning i höjdled, medan avsökningen i horisontalplanen sker genom antennrotation.

Kort beskrivning

Strilradaranläggning 860 är den gemensamma benämningen på primärradar 860 med tillhörande objekt och fortifikatoriska anordningar. Teleutrustningen är installerad i två hjulförsedda telehyddor.

Anläggning 860 kan bestyckas för tre olika ledningsfall och grupperas på skyddad eller oskyddad plats. Beroende på ledningsfall kan anläggningen kompletteras med OP-hyddor och radiovagn.

Vid skyddad uppställningsplats är anläggningen upprättad på en fortifikatoriskt skyddad plats. Största delen av materielen är placerad i bergrum.

Radarantennen är monterad på en antennhiss som kan sänkas ned i ett schakt och skyddas av luckor.

Vid oskyddad plats är anläggningen upprättad på en förberedd grupperingsplats med gjutna mastfundament vid uppställningsplatser för hyddorna

Som tidigare nämnts är PS-860 en S-bands 3D-radar. Radarplottar och höjdinfo sänds smalbandigt via spridare till berörda centraler för att användas för t ex strids- eller flygtrafikledning, alarmering.

Tekniska data

PS-860  

Tillverkare ITT Gilfillan, USA
Antal anläggningar 16
Sändarfrekvens 3 GHz
Pulseffekt 180 kW
Räckvidd 300 km

 

PS-861 

Tillverkare ITT Gilfillan, USA
Antal anläggningar 8
Sändarfrekvens 3 GHz
Pulseffekt 180 kW
Räckvidd 450 km

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå