RB04C

Robot 04C var en flygplansburen attackrobot för bekämpning av sjömål på stort avstånd.
Roboten var aktiv från 1961 och anpassad för beväpning på Fpl A32 Lansen och senare även för Fpl AJ37 Viggen.
I samarbete med KFF tillverkades ca 300 st. RB 04C vid CVA i Arboga. Dessförinnan hade en omfattande utprovningsverksamhet pågått med provrobotarna RB 304A och RB 304B. Dessa provrobotar hade också tillverkats och iordningställts vid CVA.

Funktion

Roboten drevs av en krutraketmotor. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. En radarhöjdhållare tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren.
Målsökaren var en enplans aktiv radarmålsökare som arbetade i CW-mod. Med hjälp av målsökaren styrdes roboten in över målet och stridsdelen utlöstes av zonröret.
Stridsdelen hade kapacitet att sänka mycket stora fartyg.
I och med att RB 04C blev operativ 1961 var det den första fungerande sjömålsroboten i västvärlden.

Styrapparater Data
Pneumatisk styrautomat Saab Längd 4 453 mm
Pneumatiska roderservon Saab Diameter 500 mm
Radarhöjdhållare Philips Spännvidd 1 944 mm
Aktiv radarmålsökare AGA Vikt 625 kg
Raketmotor KR 16C
Dragkraft 235 kp under 43 s

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå