RB15KA

RB15MkII

Robotsystem 15KA med robot 15M3 ingår i Tungt Kustrobotbatteri 90. Förbandet skall kunna verka mot invasionsföretag över vatten inom samtliga militärområden. Förbandet är helt självförsörjande för transporter och kan hålla hög marschhastighet, vilket gör att det inom ett dygn förflyttar sig från ett militärområde till ett annat.

Systembeskrivning

I TKRBBATT ingår sex robotbilar med vardera fyra robottuber och två robotledningsfunktioner med måldataenhet och robotcentralinstrument för robotpreparering, vilka är saminstallerade med sambands- och stridsledningsfunktionerna ur ledningssystemet i de två batteriledningscentralerna (BLC/SBC).

Tub

Robotarna förvaras i robottuber som är placerade på fundament stående på en robotbil. Tuberna är utrustade med avfuktningsanordningar för att ge robotarna en gynnsam miljö ombord på bilarna. Tuberna fungerar dessutom som avfyringsramp för robotarna. Varje robotbatteri kan förses med sammanlagt 12 tuber.

Robot

Robotarna är till sin uppbyggnad och funktion lika med robotarna till RBS 15M.

Funktionsbeskrivning

Avfyring

Efter uppstartning av robotens gyro och elsystem i beredskapsmod initieras en automatisk självtest. I samband med avfyring överförs prepareringsdata från RCI till roboten. Tubens luckor öppnas, robotens aktiverbara batteri och tryckluftsystem initieras och kruttändarna till startraketmotorerna spänningsätts. Efter att roboten separerat från tuben verkställs vingutfällning samt start av turbojetmotorn. Styrautomaten övertar styrningen av roboten.

Anflygning

Roboten girar in mot förutbestämd kurs mot målområdet samt påbörjar anflygning på vald flyghöjd. Flyghöjden väljs beroende på underliggande mark-och skärgårdsterräng och avstånd till mål, vilket innebär att roboten kan avfyras i skyddat läge från land. På visst avstånd till mål aktiveras målsökaren. Målupptäckt och mållåsning sker när förprogrammerade villkor är uppfyllda. Roboten flyger an mot målet på lägsta flyghöjd. Denna flyghöjd behålls fram till initiering av verkansdelen i målet.

Utveckling

Marinens RB 15-system har senare uppgraderats till RBS 15MKII.

Data robot
Längd 4 334 mm
Diameter 500 mm
Spännvidd 1,4 m
Vikt 577 kg (Exkl. SRM)
Vikt SRM 178 kg
Total vikt 755 kg
Hastighet >0,8 Mach
Räckvidd >100 km

 

Data tub
Längd 4 400 mm
Bredd 1 000×1 000 mm

 

Data robotbil
Scania P113 HK 8 x 6
Effekt 310 HK
Total längd 10,87 m
Total höjd 3,79 m
Total vikt m 4 tuber 26 600 kg
Total vikt utan tuber 20 500 kg

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå