Ly1, Lycoming 0-435-A

Ly1, Lycoming 0-435-A
Ly1, Lycoming 0-435-A

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Lycoming O-435-A med Svenska Flygvapnets beteckning Ly1 är drivkällan i Sk50 SAAB Safir.

O-435-A producerades mellan åren 1942-1975.

Saab 91 Safir flög första gången 1945. Safiren användes av Svenska Flygvapnet med den svenska militära beteckningen Tp91, Sk50B och Sk50C mellan 1946 och 1993. Totalt tillverkades med alla versioner 323 stycken.

Sk50B och C användes som skolflygplan för grundläggande flygutbildning inom Svenska Flygvapnet.

Verkstadsbesöken vid CVA blev ganska få eftersom verksamheten lades ut på underleverantörer.

Tekniska data

Motortyp 6-cylindrig, fyrtakts, luftkyld med motliggande cylindrar och direktdriven propeller
Motoreffekt ca 190 hk vid 2550 v/minu
Längd 968 mm
Bredd 819 mm
Höjd 752 mm
Cylinderdiameter 124 mm
Slaglängd 98,5 mm
Cylindervolym 7,12 liter
Max cylindertemperatur 260 grader Celsius
Rotationsriktning Högergående
Kompressionsförhållande 6,5:1 vid 2 550 v/min
Vikt, torr 158 kg
Fpl Sk50 Saab Safir

Detaljbilder

Lock över vipparmar (överst), Inloppsrör från förgasaren (mitten), Grenrör (utlopp avgaser) (nederst)
Tändstift, Tändkablar, Skydd över ventilstängerna
Förgasare
Tändstift, Tändkablar
Vacuumpump (överst), Magnetapparater 2 st, (höger och vänster), Bränslepump (i mitten), Generator (snett höger nedanför bränslepumpen)

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå