RBS17

Visas på Robotmuseet

Robotsystem RBS 17 är ett lätt kustrobotsystem ämnat att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska pansarvärnsroboten AGM-114 Hellfire som vidareutvecklats av Bofors. RB 17 bärs av två man vid omgruppering i skärgårds- och kustterräng. RBS 17 blev operativt vid Kustartilleriet 1990.

Systembeskrivning
En grupperad eldenhet består av två robotpjäser, manöverlåda med kraftförsörjning och ett antal robotar med emballage samt en laserbelysare och ett IR-sikte med kraftförsörjning. Laserbelysaren behöver inte samgrupperas med robotpjäserna utan kan med stor taktisk frihet grupperas väl skild från dessa t ex på annan ö. Tråd- och radiosamband används normalt för kommunikation mellan enheterna i förbandet. RB 17 är försedd med semiaktiv lasermålsökare och roboten kräver för instyrning till träff en med laserbelysaren utpekad punkt på målet. Vid mörker och nedsatt sikt parallellkopplas ett IR-sikte till laserbelysaren. Framdrivning av roboten sker med en krutraketmotor.

Robot 17 avfyras
Data Laserbelysare
Lasertyp Q-swichad
Vikt 11 kg
Längd 445 mm
Bredd 205 mm
Strömförsörjning 24 VDC
Max mätavstånd 19 995 m
Min mätavstånd 250 m

 

Data Robot
Längd 1 625 mm
Diameter 177,8 mm
Spännvidd 362,2 mm
Vikt 48,25 kg
Max hastighet 450 m/s (1,3 mach)
Verkansprincip Tryck och splitter
Utlösning Anslagskontakt
Styrprincip Semiaktiv lasermålsökare
Räckvidd 8 km

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå