Maskinbearbetning

Supportsvarvning

Maskinbearbetning har den största andelen av de underhålls- och reparations-processer som krävs för jetmotorunderhållet.

Maskinbearbetning utförs i huvudsak vid nedanstående tillfällen:

  • Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt.
  • Bearbetning av funktionsytor som t.ex. svetsreparerats eller förändrats på annat sätt.
  • Bearbetning av nypålagda ytbeläggningsskikt.
  • Modifiering av detaljer i enlighet med motortillverkarens underlag.

Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt utförs också genom blästring och kemisk behandling i speciella bad.

Maskinbearbetningen tar bort merparten av skikttjockleken medan blästring och kemisk behandling tar bort det tunna kvarvarande skiktet. Därmed riskerar man inte att komponenten hamnar på undermått.

Ovanstående processer börjar ersättas av borttagning med hjälp av högtrycksvatten s.k. ”High Pressure Water Jet Coating Removal” på grund av dess överlägsna produktivitet och miljövänlighet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå