Kulbombardering

Detta är en process som inducerar ett ytskikt i ett material bestående av tryckspänningar genom kallbearbetning och därigenom förhöja gränsen bl.a. för följande:

  • Materialutmattning
  • Sprickbildning vid spänning/korrosion

Principen för processen är att när små sfäriska partiklar skjuts mot en yta med tillräcklig energi och tid blir ytan överlappande täckt av små gropar.

Dessa små gropar ger en kallbearbetningseffekt som orsakar en plastisk sträckning av materialfibrerna i det överst ytskiktet och som hålls emot av det underliggande opåverkade skiktet, härigenom bildande tryckspänningar.

Dessa spänningar eliminerar skadliga kvarvarande dragspänningar orsakade av slipning, värmebehandling, svetsning, galvaniserad ytbehandling och andra hårdbeläggningsprocesser.

Nästan all materialutmattning och sprickbildning genom spänningskorrosion, sker vid ytan.

Genom kulbombardering ökar materialets förmåga att motstå detta-

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå