Personliga berättelser

Personliga berättelser

Strilradar PS-41/T som gåva till USAF museum

Övlt Ingemar Olsson berättar om den intressanta resan med Herkules till Wright-Patterson Airforce Base i Ohio, och om överlämningen i december 1984 av PS-41 som gåva från svenska försvaret till museet.

Två historier om Bloodhoundförbandet i Norrtälje

Före detta bitr försöksofficer Nils Haglund berättar med glimten i ögat från LV3 året 1961.

Personlig erfarenhetsrapport

Bengt Nilsson skriver om Robotsystem 365  Bloodhound MK I. En dokumentation över utbildning i England samt installation vid LV3 och F2 1959–1961.(pdf) Bengt var Commissioning Officer för den svenska upphandlingen av RB365, och berättar här dels fakta om anskaffning och installation, dels personliga minnen förknippade med detta. Detta dokument är en försiktig redigering av det underlag Bengt hann ta fram innan sin tragiska bortgång hösten 2002.

Mina 40 år med robotar

Rolf Nordström berättar om sina ”erfarenheter och upplevelser på gräsrotsnivå” från olika befattningar inom den svenska robotutvecklingen.

Kvalitetsutveckling under åren 1952-1992

Försvarets robotar. Kvalitetsutveckling under åren 1952-1992 främst inom elektronikområdet

Rolf Nordström berättar.

Anskaffningen av RB 71

Efter det att Flygvapnet, FV i början av 1970-talet tagit beslut om avveckling av R68-systemet så blev vi inom FMV-Robot som arbetat med systemet ”övertaliga” och fick placeras på andra uppgifter. Anledningen till den förtidiga avvecklingen berodde på att JA 37 Viggen slukade så stor del av FV budget att besparingar måste göras inom flera områden. Rolf Nordström berättar.

Minnen från robotskjutning i Fårösund 1961

Anders Århammar berättar

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå