RB321

Visas på Robotmuseet

RB 321 var beteckningen på ett jaktrobotprojekt avsett för Fpl 35 Draken. Två versioner av roboten (B/C) togs fram för utprovning som pågick under åren 1949 till 1956. År 1948 påbörjades konstruktionsarbetet. Provskjutningar skedde med en raketsläde vid Robot Försöksplats Karlsborg (RFK) och genom fällning från Fpl J29B Tunnan genomfördes 44 försök.

RB 321 hade nosroder och vingar med ändskivor och skevroder i vingarns bakkant. Styrningen skedde med en tryckluftdriven styrautomat med tre luftdrivna gyron som gav felsignaler till fyra pneumatiska roderservon (sida höjd och roll 2 st). Dessa styrapparater utvecklades och tillverkades vid Saab i Jönköping. Styrsignaler kom från en aktiv radarmålsökare. Denna utvecklades av FOA och tillverkades av Svenska Radioaktiebolaget (SRA). Appraten var helt bestyckad med elektronrör.

Data: Våglängd 10 cm, Pulsradar med 50 kW toppeffekt, 50 W medeleffekt. Pejling med snedställd roterande parabolantenn. Antennspegelns diameter 25 cm Räckvidd mot flygplan 3-6 km.

Förutom själva målsökarelektroniken ingick även en analog styrkalkylator för modifierad hundkurvestyrning.

Försöksrobotarna styrdes med ett programverk. I versionen 321B användes elektriska roderservon.

En filmkamera och telemätanläggning registrerade separations- och flygförloppet.

Projektet för RB 321 lades ned 1962 till förmån för Sidewinder- och Falkonrobotar.

Robot 321 kom senare att modifieras till luftvärnsrobot med två rammotorer och en startraket (RB 322).

    Data

Längd 3 790 mm
Diameter 500 mm
Spännvidd 255 mm
Vikt 250 kg
Nominell fart M 2,5
Drivmotor KR 19C
Dragkraft 2 920 kp under 3,1 sek

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå