Värmebehandling

Processer

Värmebehandling i samband med jetmotorunderhåll kan indelas i sju huvudprocesser.

 1. Avspänningsglödgning.
 2. Rengöringsvärmebehandling i vätgas eller vakuum.
 3. Upplösningsbehandling.
 4. Åldring (oftast i kombination med upplösningsbehandling).
 5. Lokal värmebehandling.
 6. Anlöpning, härdning.
 7. Uppvärmning för riktning och sträckning av detaljer.

Även andra processer förekommer som t.ex. förvärmning vid svetsning av sprickbenägna material.

Utrustning

 • Luftatmosfärugnar med cirkulerande och stillastående luft. Ugnarna kan vara av muffel, grop eller elevatorutförande.
  Temp. Max ca 1200 grader Celsius.
 • Skyddsgasugnar där vanligtvis argon- eller vätgas användes.
  Temp.max ca 1200 grader Celsius.
 • Vakuumugnar som arbetar med lufttryck (vakuum) ned till 10-5 Torr och temperaturer upp till 1300 grader Celsius. Nedpumpningstid till 10-5 Torr ca 20 minuter. För att påskynda kylningen av godset (komponenten) efter värmebehandlingen, användes argongas som blåses in i ugnskammaren.
 • Lokal värmebehandlingsutrustning som består av en strömförsörjningsenhet som matar ett eller flera värmeelement av olika storlek anpassade till området på komponenten som skall värmebehandlas. Ett eller flera termoelement användes för att styra strömförsörjningsenheten för att reglera temperaturen.
 • Även induktionsvärmningsutrustning förekommer.

Alla ugnar arbetar efter s.k. värmebehandlingscykler, vilket är särskilda ungsprogram som programmeras in på ugnarnas reglerutrustning. Värmebehandlingsprogrammet dokumenteras på skrivarpapper efter utförd värmebehandling.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå