RB304A

Visas på Robotmuseet

RB 304A fälldes från flygplan 29 (Flygande tunnan) och avsåg utprovning av höjdhållningen. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. En radarhöjdhållare tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan. Styrningen utfördes med hjälp av en styrautomat (Saab A52)

Styrautomaten innehöll tre mätdon för tipp, gir och roll, vilka avkände vinkelrörelser kring tre mot varandra vinkelräta axlar och därmed stabiliserade roboten i dess attityder. På mätdonen fanns belysta speglar som reflekterade en ljusstråle mot en fotografisk film. På så vis registrerades robotens attityder under friflygning, som då kunde utvärderas i efterhand. I nosen på roboten fanns en automatkamera som registrerade målet under flygning.

För höjdstyrning erhöll styrautomaten information från radarhöjdhållaren. Sidstyrningen utfördes med hjälp av ett programverk.

Från styrautomaten utgick pneumatiska signaler till rodrens servomotorer. Efter målpassage gavs roboten en signal i höjdstyrsystemet så att den gick nästan rakt upp så långt den orkade av egen levande kraft. Därefter utlöstes en fallskärm och roboten dalade ned i vattnet och bärgades med båt. Robotarna kunde då återanvändas för prov flera gånger. Av 69 st tillverkade RB 304A utfördes 83 fällningar från fpl 29. Utprovningen skedde över Vättern utanför Karlsborg med start 1954. Robotarna tillverkades vid CVA i Arboga.

Styrapparater

  • Pneumatisk styrautomat Saab
  • Pneumatiska roderservon Saab
  • Radarhöjdhållare Philips
  • Programverk för sidstyrning

    Data

Längd 4 453 mm
Diameter 500 mm
Spännvidd 1944 mm
Vikt 625 kg
Raketmotor KR 16C
Dragkraft 235 kp under 43s

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå