RBS56

Robot 56

Visas på Robotmuseet

Robotsystem 56 är ett lätt pansarvärnsrobotsystem med medellång räckvidd och stort pansargenomslag. Roboten är ämnad att verka från land mot pansrade mål på land. RBS 56 ingår på stor bredd i krigsorganisationen, såväl i brigader som i fördelningsförband. Robotsystemet hanteras normalt av två man och transporteras delat, men kan kortare sträckor bäras eldberett i en börda. Total vikt 34,5 kg.

Roboten kan även skjutas från fordon komplett med marklavett.

RBS 56 tillverkades på Bofors i Karlskoga. Infördes i svenska försvaret 1988.

Funktion

Roboten ligger innesluten i ett utskjutningsrör, vilket liksom siktet monteras på lavetten. Vid avfyring skjuts roboten ut ur utskjutningsröret med hjälp av en krutgasgenerator som sitter fast längst bak i robottuben. Roboten lämnar röret med en hastighet av 72 m/s och accelereras sedan upp till max hastighet 250 m/s med hjälp av robotens banmotor. Skyttens uppgift efter avfyring är att hålla kvar siktets hårkors på målet under hela bekämpningsförloppet. Robotbanan ligger nominellt 0,8 m (RB 56) resp 1,2 m (RB 56B) ovanför skyttens siktlinje. Felläget i förhållande till siktlinjen mäts in av siktet och omvandlas till styrsignaler som via tråd överförs från siktet till roboten. Vid mörker kompletteras dagersiktet med ett IR-sikte varvid IR-bilden speglas in i dagersiktets optik. Initiering av robotens verkansdel sker antingen med zonrör eller med anslagskontakt.

RB 56B

Den principiella skillnaden mellan RB 56 och RB 56B är att den senare har två nedåtriktade stridsdelar i stället för en med 30 grader lutning, samt ett mer sofistikerat zonrörssystem.

 Data robot

Längd 900 mm
Diameter 150 mm
Spännvidd 300 mm
Vikt 10,9 kg
Räckvidd 2 000 m

Lavett till Robotsystem 56

Lavett till Robotsystem 56

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå