Svensk telekrigsymbol

Om motmedel

Ämnesområdet motmedel indelas i passiva och aktiva motmedel. Passiva motmedel använder endast den strålning som störobjektet självt sänder ut. Den aktiva störutrustningen sänder däremot ut någon form av egen strålning. Beroende på funktionen kan sedan båda typerna indelas först i maskerande (döljande) eller vilseledande störning, sedan i allt mindre och specialiserade grupper beroende på räckvidd, frekvens, funktion m m.

På Robotmuseet finns följande utrustningar inom teknikområdet Motmedel:

 • Störsändare Kapsel U22
  Störsändare för egenskydd på C- och Ku-banden genom bland annat maskerande störning och avhakning. Till AJ37 och SF/SH37
 • Störkapsel U95-1
  Störsändare för egenskydd genom bland annat maskerande störning och avhakning. Frekvens inom X-bandet. Till JA37 och SK37E
 • Radarvarnare Apparat 27
  Detekterar och indikerar radarbelysning på S-, C-, X- och K-banden. Till AJ37 och SF/SH37
 • Radarvarnare Apparat 73
  Detekterar och indikerar radarbelysning på X- och Ku-banden. Digital logik. Till JA37
 • Remsfällare BOX 3
  Remsorna innehållande metall bildar ett moln som syns på radarn. Molnet förvillar fiendens eldledningsradar, spaningsradar eller robotar med radarmålsökare. Till A32A
 • Fackelfällare BOY401
  Ett system för fackelfällning från JA37. Facklorna avger värmestrålning som förvillar fiendens IR-robotar.

Mer information om motmedel hittar du här:

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå