RBS77

Robotsystem 77 är ett luftvärnsrobotsystem med lång räckvidd och hög höjdtäckning. Dess uppgift är att skydda basområden, befolkningscentra och andra strategiskt viktiga platser.

RBS 77 är organiserat i luftvärnsbataljoner.

Historik

RBS 67 Hawk har ingått i det svenska luftvärnet sedan början av 1960-talet. Den svenska versionen av förbättrad Hawk, som är en blandning av svensk och amerikansk materiel, introducerades 1980 och benämndes då RBS 77. Då infördes en nyutvecklad spaningsradar från Ericsson, ny robot från USA samt en omfattande modifiering av den amerikanska belysningsradarn och lavetten, som ursprungligen anskaffats för RBS 67.

Systembeskrivning

I ett luftvärnskompani RBS 77 ingår följande huvudenheter:

  • Spaningsradar PS-707/R
  • Belysningsradar PE-541/R
  • 2 st lavetter
  • Robotar
  • Radiolänkutrustning för radarsamverkan och samband med STRIL

Funktion

På manöverbordets PPI presenteras egenföljda mål och överförd måldata från STRIL. Stridsledaren beslutar om insats mot ett mål och anvisar detta till eldledaren, som fångar och följer målet med belysningsradarn. När målet är inom bekämpningsbart avstånd avfyrar eldledaren roboten mot målet. Belysningsradarn belyser målet och robotens radarmottagare tar emot den reflekterade radarstrålningen och styr mot den beräknade framförpunkten, så kallad syftbäringsstyrning. När roboten är i målets närhet utlöses stridsdelen av radarzonröret.

Utveckling

Omfattande renovering och modifiering har utförts på RBS 77 enligt följande:

  • Ny underrättelseenhet (PS-2301)
  • Ny fristående strids- och eldledningshydda
  • Modifiering av belysningsradar
  • Införande av TS-9000
  • Införande av luftlägesinformationssystemet LuLIS

Efter ovanstående uppgraderingar benämns systemet RBS 97.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå