Apparat 27 Radarvarnare för AJ 37

Visas på Robotmuseet

 

Apparat 27 var ett gemensamt varnarsystem för AJ37, SK37, SF37 och SH37.

Apparat 27 samverkade med:

  • Rems och fackelfällare kapsel KB
  • Störsändare kapsel KA

Apparat 27 bestod av följande enheter:

Radarvarnare bestod av en central enhet och tre yttre antennenheter med 6 antenner med 60 graders vinkelseparation. De bakåtriktade antennerna placerades i skrovet vid motorutloppet, de sidriktade som kapslar på vingarna.

  • Enhet A-B/E-F 2 st främre mottagare
  • Enhet C-D 1 st bakre mottagare
  • Enhet L 1 st centralenhet

De tre mottagarna bildade ett 6-portsystem med tre frekvensband. Antennriktningarna var oberoende av varandra och varningar presenterades med sex upplysta sektorer runt centralindikatorn. Föraren fick även audiovarning PRF-riktigt upp till 5,4 kHz, med ambulanston däröver.

Placeringarna på vingarna och över motorn var miljömässigt krävande. Den heta luftströmmen från motorn efter landning lär ha varit särskilt besvärlig.

Placering på AJ37 Viggen
Placering på AJ37 Viggen
Enhet L
Enhet L
Enhet C-D
Enhet C-D
Enhet A-B/E-F
Enhet A-B/E-F

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå