RM5A1 Rolls-Royce Avon Mk21

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Denna motor är tillverkad 1957 av Svenska Flygmotor AB på licens av Rolls-Royce Ltd, UK, och framdrev Svenska Flygvapnets A32A Lansen

Motorn finns i flera versioner bl.a. RM5B2/B3 som är tillverkad av Rolls-Royce och framdrev de av Svenska Flygvapnet inköpta J34 Hawker Hunter.

RM5 var operativ under åren 1954-1969.

Antal verkstadsbesök vid CVA är f.n. okänt.

Detaljbilder

Inloppsledskenor
Länkar till gasreglage
Solenoid
Utloppsrör
Växellåda med bränslpump
Brännkammare 2

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå