RB310

Visas på Robotmuseet

Inledning

Försöksrobot 310 var i princip ett obemannat flygplan, som framdrevs av en pulsmotor.

De första robotarna tillverkades på Saab-Scania. Cirka 70 st. tillverkades och iordningställdes vid CVA (Centrala Flygverkstaden i Arboga).

Roboten var avsedd för övnings och försöksbruk. Den var försedd med fallskärm för att minska skadorna vid nedslaget, så att den kunde användas vid flera försök.

Funktion Start

Roboten startades från en startramp med hjälp av en startraket och drevs sedan i banan av en pulsmotor. Pulsmotorn var av samma typ som fanns på Tysklands flygande bomb (V1).

Pulsmotorn förbättrades och modifierades efter hand av STAL och försågs bl.a. med sidliggande ventilgaller, vilket gjorde det möjligt att bygga ihop motor och robotkropp till en enhet. Senare konstruerades och utvecklades en ny pulsmotor SR 7H i FF regi.

Styrning

En tryckluftdriven styrautomat innehållande två stycken mätdon med varsitt fritt gyro, ett för höjd och ett för sidarollstyrning, samt en barometerhöjdhållare och ett programverk gav avsedd flygbana. Roboten kunde även styras från marken via en radiolänk.

RB 310 RFK nov 1946
RB 310 RFK nov 1946
RB 310 på bana

RB 310 på bana

RB 310 under bärgning

 

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå