RM2, de Havilland Ghost 50

Utställningsmotor, serienr 5146, visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

RM2 tillverkades i två versioner. En avsedd för J29 Flygande Tunnan och en med dubbla luftintag avsedd för flygplan J33 Venom.

Motorn är licenstillverkad av Svenska Flygmotor AB.

Totalt antal verkstadsbesök av RM1 och RM2 motorer vid CVA under åren 1952 till 1966 var ca 3500 stycken.

Detaljbilder

Inloppsdel
Luftintaget
Bränslepump
Manöverlåda
Blandningsregulator

 

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå