RM2, de Havilland Ghost 50

RM2, de Havilland Ghost 50
RM2, de Havilland Ghost 50

Utställningsmotor, serienr 5146, visas på Robotmuseet

Historik

RM2 tillverkades i två versioner. En avsedd för J29 Flygande Tunnan och en med dubbla luftintag avsedd för flygplan J33 Venom.
Ideskissen till Tunnan gjorde projektledaren Lars Brising i oktober 1945. Vissa förutsättningar var givna. Man ville ha ett rakt centralt placerat luftintag och motorn placerades långt bak med ett kort utloppsrör för att inte förlora dragkraft. Efter några olika förslag formade sig det som skulle bli ett av Flygvapnets mest omtyckta och använda flygplan J29 Flygande Tunnan.
J29 var det första jetplanet med pilformade vingar som blev operativt i Västeuropa, men liknande idéer sysselsatte ingenjörer även i andra länder. I Sovjet och USA konstruerades de snarlika MiG-15 och F-86 Sabre.
Motorn som valdes hade en kompressor av centrifugaltyp, dragkraften var 2270 kp. Den kallades Ghost (spöke) och den svenska beteckningen blev RM2 (RM = reaktionsmotor). Motorn var konstruerad av de Havilland Engine Company Ltd. i England, ett företag som låg långt framme i utvecklingen av jetmotorer på den tiden.
Ghost hade en relativt stor diameter (1,35 m), varvid det blev nödvändigt att ge flygkroppen en ganska trind utformning. Därför blev planets smeknamn i det närmaste självklart.
Motorerna tillverkades senare på licens av Svenska Flygmotor i Trollhättan. Licensgivningen blev på sitt sätt unik. Faktum är att motorn vid den tidpunkten inte var färdigtestad och än mindre fanns det fullständiga tillverkningsinstruktioner. I praktiken innebar det faktiskt att Svenska Flygmotor medverkade i utvecklingen av motorn.
RM2B var den första motorn med en svenskkonstruerad efterbrännkammare.
Tillverkningen började 1949 och de första motorerna monterades in i ett varsitt flygplan i december samma år.
Totalt tillverkades 790 stycken RM2 mellan åren 1949 och 1955. Därutöver tillverkades även 70 stycken av en version med beteckningen RM2A som hade delat luftintag.
Dessa motorer transporterades till de Havilland i England och kom tillbaka hit i nattjaktflygplanet J33 Venom.

Teknisk beskrivning

Motorn är licenstillverkad av Svenska Flygmotor AB.
Totalt antal verkstadsbesök av RM1 och RM2 motorer vid CVA under åren 1952 till 1966 var ca 3500 stycken.

Motortyp Jetmotor med enstegs centrifugalkompressor och en enstegs turbin
Motordiameter 1350 mm
Inloppsdiameter 584 mm
Brännkammare 10 stycken
Bränsleförbrukning, max start 3100 liter/tim
Längd utan utloppsdel 1776 mm
Längd med utloppsdel 3440 mm
Vikt, torr max 1 012 kg
Dragkraft 2270 kp
Kompressor, tryckförhållande 4,5:1 vid 10250 r/min
Max utloppstemperatur ca 600 grader Celsius

Läs mer:

Mer om motorn och de flygplan som den satt i kan du läsa i den här bilagan (pdf-format).

Detaljbilder

Inloppsdel
Luftintaget
Bränslepump
Manöverlåda
Blandningsregulator

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå