Ekoradiosystem ERIIIB

Användes under åren 1944-1956

Ekoradiostation ER lllB var flygvapnets första radarstation. Stationen var konstruerad av MARCONI i England. Radarn  var byggd för fältmässigt bruk med ihopvikbart tält. Den var konstruerad för att vara lätt att använda, transportera, upprätta och demontera.Radarn arbetade enligt pulsprincipen. Sändarfrekvensen var 212 MHz (ca 1,4 m våglängd), PRF 400 Hz och pulseffekten ca 85 kW. Stationens teoretiska räckvidd var 160 km.ER lllB var försedd med en avståndsmätare (A-indikator) och ett PPI för riktningsmätning. Antennrotationen var 3 v/min, alternativt manuell med handratt. Antennsystemet var sammansatt av två par, ett undre och ett övre, horisontellt placerade YAGI-antenner. De båda antennparen energimatades normalt i fas med varandra, men det undre kunde också matas 180 grader i motfas. Vid motfas matning ändrades antennens totala strålningsförhållande så att både huvudlob och strålningslober avböjde. Detta fenomen kunde således användas för höjdbestämnin

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå