PS-810 & PS-825

Används under åren 1971 – 2015

Allmänt

Fylradar PS-810 används för kontroll och övervakning av civil och militär flygtrafik inom terminal- och kontrollzoner samt för övervakning av flygtrafiken i berörda luftfartsleder. Radarn, som är tillverkad av den italienska firman SELENIA har ursprungsbeteckningen ATCR 2T (Air Traffic Control Radar). Radarn är tillsammans med reserv- kraft- och länköverföringsutrustning installerad i ett betongtorn. Tornbyggnaden är uppförd i sex plan.

Med hjälp av klätterhiss kan man nå samtliga plan.

Tornhöjden varierar mellan olika anläggningar från 18 till 23 m.

I elverksplanet finns två helautomatiska dieselverk.

Radarantennen och vridbordet är skyddade av en radom (plastkupol). Radomen består av en fackverkskonstruktion av triangelformade metallramar i vilka är insatta paneler av specialplast. Förutom att radomen ger förbättrad materiel- och arbetsmiljö eliminerar den också för vindpåkänningarna på antennen. Radomen är tillverkad av den norska firman SELKO. Radomen är resistent mot vindpåkänningar upp till 90 m/sek.

Totalt uppfördes åtta PS-810 anläggningar mellan 1972 och 1975.

Kort beskrivning

Radarsändaren är en vanlig pulsradarsändare på L-bandet. Sändaren kan arbeta på 10 fasta frekvenser inom området 1250-1350 MHz.

Radarmottagaren inkluderar ett antal system för att optimera nyttosignalen i förhållande till icke önskvärda signaler såsom digital MTI (DMTI), videointegrator, videokorrelator samt programmerbar klotterkarta. Mottagaren är inte störningsskyddad.

Radarn som är obemannad fjärrmanövreras från terminalkontroller (TTC) via bredbandslänk. Kraven på radarns och överföringsutrustningens noggrannhet är mycket stor på grund av att informationen ska tjäna som underlag för PPI-Iandning vid flygplatserna inom terminalområdet.

Under 1979 utökades fjärrmanöver- och bildöverföring till flera abonnenter genom smalbandig överföring med hjälp av SBÖ-utrustning.

Radartorn, hiss och elkraftutrustning har uppförts av FortF.

Tekniska data

Frekvensområde                    L-band (1260-1350 MHz)

Sändartyp                                Magnetron (avstämbar)

Pulstid                                      1,7 µs/2,0µs

Pulsfrekvens                           793 Hz/680 Hz

Horisontell lobvinkel             1,3°

Brusfaktor                               <4,8 dB

Rotationshastighet                12/6 varv per minut

Radom

Diameter                                16,5 m

Totalhöjd                                12 m

Tillverkare Selenia, Italien
Antal anläggningar 6 st anläggningar typ PS-810

5 st anläggningar typ PS-825

Sändarfrekvens 1 GHz
Pulseffekt 2 MW
Räckvidd 200 km

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå