PS-47

Användes mellan åren 1957 – 1977

Allmänt

PS-47 var ursprungligen en för marint bruk tillverkad L-bandsradar av fabrikat PHILIPS. Den användes bland annat som luftspaningsradar på jagarna Halland och Småland.

I flygvapnet fanns den dock i endast ett exemplar och installerades i slutet av 50-talet på en anläggning i Bälinge strax utanför Luleå. Stationen användes där som komplement till PS-16.

PS-47 och PS-16 utnyttjades alternativt, den förstnämnda för stridsledning och den senare för spaning. Rapporteringen skedde till Lfc ÖN3.

Kort beskrivning

PS-47-stationen var inrymd i en barackliknande hydda och var försedd med en SELENIA-tillverkad antenn av typ MLG-7. På platsen fanns även en radarhöjdmätare av typ PH-13/F. Stationerna sorterade under och bemannades av F21, Luleå. Samtliga tre stationer revs 1980.

Tekniska data

  • Frekvensband L-band (25 cm)
  • Pulslängd 1,8 resp 4,7 μs
  • PRF 500 resp 250 Hz
  • Pulseffekt 400 kW
  • Antennrotation 10 v/min

Tillägg 2021-02-11

Enligt uppgift från en läsare fanns PS-47 i drift på Jagaren Småland fram till hon togs ur tjänst 1979.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå