RBS23

Robotsystem 23 BAMSE är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Dess uppgift är att skydda flyg- och marinbaser, befolkningscentra, totalförsvarets viktiga anläggningar, samt vara understöd åt markstridskrafter.

RBS 23 avses organiseras som fristående luftvärnsbataljoner.

Luftvärnsrobotsystemet är framtaget av Bofors och benämnes RBS 23 BAMSE.

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS23 BAMSE består av tre stycken Eldenheter (EldE) och en Underrättelseenhet (UndE). UndE är en 3D C-bands centralspaningsradar som sammanställer luftläget baserat på bl.a egenspaning, LuLIS (Luftlägesinformationssystem), STRIL och radarsamverkan med andra radarstationer. Målinformationen analyseras vid eldenheten och det farligaste målet väljs för bekämpning.

Eldenheten består av en dragen vagn med plats för två operatörer. På vagnens tak finns en lavett med plats för fyra robotar och en 8 m hög mast på vilken sensorerna är placerade.

Huvudsensor är en Ka-bands eldledningsradar. Denna mäter in det anvisade målet med stor noggrannhet och när en robot har avfyrats mäts även denna in med radarn. Radarn används även för överföring av styrkommandon till roboten som styrs till radarns siktlinje, s.k. kollimationsstyrning.

Verkansdelen initieras antingen genom direktträff eller av robotens zonrör.

När RBS 23 blir operativt utgör det ett bra komplement till övriga luftvärnsrobotsystem.

Tekniska data

Underrättelseenhet
Spaningsradar PS-2301
Typ av radar 3D pulsdopplerradar
Frekvensband C-band, 5,4 – 5,9 GHz
Mätområde 30 eller 60 km
Effektförstärkare Vandringsvågrör (TWT)
Målföljning Automatisk
Hotutvärdering Automatisk
Bemanning 2 man
Fordon Lastterrängbil
Vikt inkl fordon ca 18 ton

 

Eldenhet
Eldledningsradar PE-2302
Typ av radar Pulsdopplerradar
Frekvensband Ka-band 35 GHz
Mätområde 20 km
Effektförstärkare Vandringsvågsrör
Bemanning 2 man
Vikt robotvagn 13 ton

 

Robot
Vikt ca 85 kg
Längd inkl startmotor 2,3 m
Hastighet > Mac 2
Motor Separerande startmotor och integrerad drivmotor
Verkansprincip Splitterstridsdel med RSV
Initiering av verkansdel Zonrör eller anslag

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå