RBS23

Robotsystem 23 BAMSE är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Dess uppgift är att skydda flyg- och marinbaser, befolkningscentra, totalförsvarets viktiga anläggningar, samt vara understöd åt markstridskrafter.

RBS 23 avses organiseras som fristående luftvärnsbataljoner.

Luftvärnsrobotsystemet är framtaget av Bofors och benämnes RBS 23 BAMSE.

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS23 BAMSE består av tre stycken Eldenheter (EldE) och en Underrättelseenhet (UndE). UndE är en 3D C-bands centralspaningsradar som sammanställer luftläget baserat på bl.a egenspaning, LuLIS (Luftlägesinformationssystem), STRIL och radarsamverkan med andra radarstationer. Målinformationen analyseras vid eldenheten och det farligaste målet väljs för bekämpning.

Eldenheten består av en dragen vagn med plats för två operatörer. På vagnens tak finns en lavett med plats för fyra robotar och en 8 m hög mast på vilken sensorerna är placerade.

Huvudsensor är en Ka-bands eldledningsradar. Denna mäter in det anvisade målet med stor noggrannhet och när en robot har avfyrats mäts även denna in med radarn. Radarn används även för överföring av styrkommandon till roboten som styrs till radarns siktlinje, s.k. kollimationsstyrning.

Verkansdelen initieras antingen genom direktträff eller av robotens zonrör.

När RBS 23 blir operativt utgör det ett bra komplement till övriga luftvärnsrobotsystem.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå