RBS90

Visas på robotmuseet

Användningsområde

Robotsystem 90 är ett luftvärnsrobotsystem främst avsett för understöd av arméstridskrafter. Robotsystemet kan även utnyttjas för skydd av t ex flygbaser. Systemet kan lösa sina uppgifter i såväl dager som mörker.

Luftvärnskompani rb 90 ingår som ett kompani tillsammans med två luftvärnskompanier rb 70 i luftvärnsbataljon rb 70/90, vilket är ett fördelningsförband.

Historik

Under 1976 utarbetades Utkast till Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (UTTEM) och studierna vid Bofors och Ericsson påbörjades 76/77. Utvecklingsstarten var planerad till 78/79, men senarelades till 83/84. Serien beställdes 1989 och första serieexemplaret levererades 1991. All systemmateriel slutlevererades 1995.

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS 90 består av en underrättelseenhet och sex eldenheter.

I underrättelseenheten ingår spaningsradar PS-90 monterad på terrängbil 45. Sambandsmateriel är installerad i hyddan.

Eldenheten är bandvagnstransporterad. Lokalspaningsradar PS-91, skyttens styrutrustning, strömförsörjning och sambandsmateriel är installerad i luftvärnsstridsledningsbandvagn 2081.

Sikte, lavett, nätenhet, kablar och robotar transporteras i luftvärnsbandvagn 2082. Övrig materiel transporteras i bandvagn 206 och bandvagnssläpkärra 1922.

Robot

Robot 90 är en vidareutveckling av robot 70 med bl.a större drivmotor, vilket ger längre räckvidd, och en kraftigare stridsdel med en RSV-laddning.

Även robot 70 kan skjutas från RBS 90, liksom robot 90 kan skjutas från RBS 70.

Bekämpningsförlopp

· PS-90 upptäcker mål, vilka analyseras i hotutvärderaren. Målen invisas därefter i prioritetsordning till lämpliga eldenheter.

· Eldenheten spanar med PS-91 och egenupptäckta mål analyseras tillsammans med invisade mål i hotutvärderaren.

· Det farligaste målet väljs för bekämpning och invisas till skytten, varvid siktet svänger in mot målet. Siktet innehåller en TV- och en IRV-kamera, vilkas bilder alternativt kan presenteras för skytten på en monitor. När skytten ser målet tar han över och följer det manuellt med en tumspak.

För att skytten ska få avfyra robot krävs bl.a att:

· målet är bekämpningsbart (automatisk beräkning).

· IK-svar inte erhållits

Efter robotavfyring är skyttens uppgift att hålla siktets hårkors på målet fram till träff. I eldenheten genereras en laserstråle som sveper horisontellt och vertikalt kring siktlinjen. Roboten använder mottagen lasersignal för beräkning av sitt läge i förhållande till siktlinjen. Styrelektroniken i styrdelen omvandlar lasersignalen till elektriska styrsignaler för rodren. Roboten följer då siktlinjen fram till träff i målet.

Initiering av verkansdelen sker med zonrör eller anslag.

Film på Youtube: RBS-90 Demo 1992.

Eldenhet
Lokalspaningsradar PS-91
Typ av radar 3D pulsdopplerradar
Frekvensband X-band, 8,8 – 9,3 GHz
Mätområde 12 eller 20 km
Effektförstärkare Halvledarsändare
Målföljningskapacitet 8 st, automatföljning
Hotutvärdering Automatisk
Bemanning 5 man
Fordon Lvstribv 2081

Lvbv 2082

 

System
Räckvidd 6 km
Höjdtäckning 4 km
Väderberoende Mörkerkapacitet
Styrprincip Laserledstrålestyrning
Laservåglängd λ-0,9 µm
Målföljning Manuell via TV eller IRV (8-12 µm)
Grupperingstid <8 min

 

Robot
Vikt 17 kg
Längd 132 cm
Max hastighet 580 m/s
Flygtid 2000 m 6 s
Flygtid 6000 m 16 s
Verkansprincip Splitterstridsdel med RSV
Initiering av verkansdel Zonrör eller anslag
Robottyper Rb 70 Mk 0

Rb 70 Mk 1

Rb 90

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå