Apparat 73 Radarvarnare för JA37

Visas på Robotmuseet

De tre mottagarna bildade ett 4-portsystem med ett frekvensband. Antenn-riktningarna var oberoende av varandra och varningar presenterades med hjälp av bokstäver i ett kors längst ned på indikator MI. Bokstäverna L, M, H, och D angav typ av radar – låg, medium och hög PRF respektive doppler. Läget i korset angav i vilken kvadranthotet fanns. Föraren fick även audiovarning PRF-riktigt upp till 3,5 kHz, med ambulanston däröver. Till skillnad från Apparat 27 var mottagarna försedda med en synkron modulator för CW-detektering.

Placeringarna på vingarna och över motorn var miljömässigt krävande. Den heta luftströmmen från motorn efter landning lär ha varit särskilt besvärlig.

Apparat 73 bestod av följande enheter:

Enhet F73 2 st främre mottagare  (Ej bild)

Enhet B73 1 st bakre mottagare
Enhet B73 1 st bakre mottagare
Enhet CE73 1 st centralenhet
Enhet CE73 1 st centralenhet             
Manöverapparat 73 1 st
Manöverapparat 73 1 st
Varnarantenn framåt/sida
Bakre varnarantenner
Placering på JA37 Viggen
Placering på JA37 Viggen

Läs mer om Apparat 73 (AEF)

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå