RB08A

Visas på Robotmuseet

Systembeskrivning
Robotsystem 08, i vilket stridsrobot 08A ingår, är ett marint vapensystem för invasionsförsvar. RBS 08A togs i operativ tjänst 1966 på jagaren Småland, 1967 på jagaren Halland och 1968 i tunga kustrobotbatteriet. När jagarna avrustades i slutet av 1970-talet överfördes flottans 08-robotar till kustartilleriet. Robotförbandet var operativt fram till 1995.

Sjörobotsystemet ingick i fartygets vapensystem och bestod av startramper, robotar, eldledningsutrustning jämte anordningar för automatisk laddning, hantering samt utrustning för underhåll.

Kustrobotsystemet omfattade startramper, robotar, eldledningsutrustning, sambands- och stridsledningsmateriel jämte utrustning för hantering, klargöring och transport samt delar av utrustning för underhåll.

Funktion
Målet upptäcktes med radar och måldata sändes till roboteldledningen som beräknade skjutbäring, distans och robotdata. När målen var inom roboträckvidden avfyrades roboten, som startade från startrampen med hjälp av två krutraketer. Dessa släppte när de brunnit färdigt, vilket tog ca 2 sekunder. Turbojetmotorn övertog sedan framdrivningen.

Roboten steg till förutbestämd höjd ca 600 meter över marken eller vattenytan med hjälp av en barometerhöjdhållare.

På ett förutbestämt avstånd från målet startade målsökaren som med en tredimensionell radar började avsöka målområdet. När målet upptäcktes och om det då uppfyllde bestämda kriterier övertog målsökaren styrningen. I slutfasen dök roboten mot målet. Den kraftiga stridsdelen utlöstes genom ett av flera redundanta initieringssystem.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå