RB15F

Visas på Robotmuseet

Robot 15F är en attackrobot för bekämpning av sjömål på stort avstånd. Roboten kunde bäras av Fpl AJS37 Viggen och nu av Fpl JAS39 Gripen. RB 15F blev operativ på Fpl AJ37 Viggen 1989 och är nu huvudbeväpning på Fpl JAS39 Gripen.

Funktion
Roboten styrs i höjdled med hjälp av en radarhöjdhållare. I sidled styrs roboten med hjälp av en pulsradar med hoppfrekvensteknik. Framdrivning sker med en turbojetmotor.

Innan uppdraget genomförs sker detaljplanering genom att positioner för flygplanets startbas, robotens fällpunkt, kursändringar, målområde mm, via en planeringsdator matas in i en datastav. Denna medförs av flygföraren till flygplanet. I samband med fällning förs prepareringsdata över till roboten, varefter roboten separerar och turbojetmotorn startar.

Under flygningen fram till målområdet följer roboten de prepareringsdata den erhållit och kan gå mot målområdet via ett antal förutbestämda brytpunkter vilket ger möjligheter till avancerade taktiska anfall.

När roboten kommer till en viss förutbestämd punkt i banan intar den spaningshöjd och målsökaren börjar spana efter mål. Efter målupptäckt sker målval.

När roboten låst på ett mål övergår den till målföljning och förblir i denna mod tills träff erhållits i målet. Under målföljningsfasen håller roboten en låg höjd ovanför vattenytan. Stridsdelen utlöses vid målpassage med hjälp av ett zonrör eller vid direktträff med hjälp av anslagskontakter.

Mer att läsa om RB 15:  Wikipedia

Ingående enheter Data
Styrautomat Saab Längd 4,4 m
Målsökare Philips Diameter 500 mm
Höjdhållare Philips Spännvidd 1,4 m
Pneumatiska roderservon Saab Vikt 565 kg
Turbojetmotor TRI 60 Räckvidd >70 km
Zonrör med verkansdel FOA/FMV

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå