RB12

Visas på Robotmuseet

Robotsystem 12 med robot 12 Mk 2 utgör huvudbestyckning för våra patrullbåtar. Patrullbåtarna kan bestyckas med sex robot 12 och skall kunna verka mot sjöföretag efter hela Sveriges kust. Patrullbåtarna är av klasserna Hugin och Kaparen.
Robotsystem 12 är tillverkat i Norge och benämndes där Penguin Mk 2 mod 3. Den svenska versionen fick namnet Robot 12 Mk 2 mod 3.
I slutet av 1980-talet uppgraderades systemet med avseende på IR-målsökaren och benämningen ändrades till RB 12 Mk 2 mod 5.
Efter senare modifieringar ändrades benämningen till RB 12 Mk 2 mod 6.

Systembeskrivning
Ombord på patrullbåten finns en integrerad robotpanel i stridsledningscentralen samt en bryggpanel på manöverbryggan. Robotsystem 12 kan inhämta information från flera källor. Denna information presenteras på stridsledningsindikatorn (SLI). Med ledning av informationen kan fartygschefen välja mål och därefter insätta upp till sex robotar mot detta. Efter det att fartygschefen valt mål, gör han erforderliga inställningar på den integrerade robotpanelen samt väljer vilka robotar som skall avfyras. Vid avfyring öppnas den främre luckan på tuben automatiskt innan startmotorn tänds. Efter det att raketmotorn brunnit ut glidflyger roboten mot målet. Roboten tar sig med tröghetsnavigering fram till målområdet där målsökaren tar över fram till målträff. Vid träff initieras robotens verkansdel.

 

RB12 skjuts från fartyg
Data
Längd 2 963 mm
Diameter 280 mm
Spännvidd 1 420 mm
Vikt 338 kg
Hastighet 270 m/s
Räckvidd > 25 km

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå