RB04 Turbo

RB 04 Turbo var en vidareutveckling av RB 04E med turbojetmotor och förbättrade prestanda. Projektet presenterades för marinen i mitten av 1978.

Marinen hade i det läget fått klartecken både från försvarsdepartementet och från ÖB för anskaffning av den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. Därför gällde det för Saab att på ett trovärdigt sätt föra fram förslaget om RB 04 Turbo till försvarsledningen. Det blev många förhandlingstillfällen med olika berörda instanser.

Marinledningen förordade i det längsta köp av Harpoon. Alla önskemål om förbättringar i projektet uppfylldes efter hand av Saab Nya offerter togs fram. För att visa att projektet avsåg en helt ny robot ändrades beteckningen RB 04 Turbo till RBS 15.

Den 25 april 1979 fick FMV i uppdrag av regeringen att förhandla med SBMC (Saab Bofors Missile Corporation) om utveckling och anskaffning av RBS 15. Första etappen skulle avse leveranser till marinen. I juni 1984 efter rekordkort utvecklingstid levererades de första robotarna till marinen.

Att Saab kunde ta fram RBS 15 så snabbt i konkurrens med Harpoon får tillskrivas projektledaren Hans Ahlinder och hans medarbetare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå