RBS55

Visas på Robotmuseet

Robotsystem 55

är ett tungt pansarvärnsrobotsystem med lång räckvidd. Roboten är placerad på en höj- och sänkbar fordonslavett i pansarvärnsfordonsvagn 551 och i pansarvärnsrobotbandvagn 2063. Markgruppering förekommer som reservalternativ till båda vagnarna. RBS 55 kan också vara helikopterburen med HKP 9. Roboten är trådstyrd kombinerat med IR-teknik. Robotsystemet är utvecklat och tillverkat i USA och benämns där TOW. Pansarvärnsrobotsystem 55 anskaffades 1981 till armén och har sedan utvecklats vid olika tidsperioder.

Funktion

I normalfallet används det från dagersiktet inmätta felläget för robotstyrningen, men vid dålig sikt används det av IR-siktet inmätta felläget. Vid bekämpning följs målet med siktets eller IR-siktets hårkors i den del av målet där träff önskas, vanligen i målets geometriska tyngdpunkt. Robot som laddats i eldröret avfyras genom intryckning av avtryckaren, varvid robotens olika funktioner aktiveras och startmotorn tänds. Innan roboten lämnar eldröret har startmotorn brunnit slut. Strax efter det att roboten lämnat eldröret tänds banmotorn och accelererar roboten till en maximal hastighet av 290-325 m/s beroende på robottyp. Styrsignalerna matas till roboten via tråd. Under hela skjuttiden håller skytten siktets eller IR-siktets hårkors på målet och roboten kommer att flyga längs siktlinjen tills den når målet. Vid träff i målet initieras robotens verkansdel.

Benämning
Svensk NATO
RB 55B ITOW 5” RSV3 verkansdel med prob
RB 55C TOW2 6” RSV3 verkansdel med prob termostrålare, ny banmotor
RB 55D TOW2A Som RB 55C men med förpenetrator i proben
RB 55E TOW2B 2 st takslående RSV4 stridsdelar

HELITOW

Hkp 9A kan medföra 4 st robotar enligt ovan. Styrning från flygande helikopter har möjliggjorts genom införande av ett stabiliserat helikoptersikte, som utvecklats av Saab Instruments (SI).

4 st RB55 hängda på Hkp9

 

HELITOW

Data system

Räckvidd 3750 m
Väderberoende Mörkerkapacitet (endast RBS 55C)
IR-sikte 4 eller 12 ggr förstoring
Styrprincip Halvautomatisk kollimationsstyrning via tråd
Fordon Pvrobotvagn 551

Pvrobotbandvagn 2063

Bärare Hkp 9A

 

Data robot

Längd robottub 129 cm
Vikt 18,6 kg – 22,2 kg beroende på robottyp
Utskjutningshastighet 65 m/s
Max hastighet 290 – 325 m/s beroende på robottyp
Brinntid banmotor 1,5 s
Verkansprincip RSV

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå