RBS55

Visas på Robotmuseet

Robotsystem 55

är ett tungt pansarvärnsrobotsystem med lång räckvidd. Roboten är placerad på en höj- och sänkbar fordonslavett i pansarvärnsfordonsvagn 551 och i pansarvärnsrobotbandvagn 2063. Markgruppering förekommer som reservalternativ till båda vagnarna. RBS 55 kan också vara helikopterburen med HKP 9. Roboten är trådstyrd kombinerat med IR-teknik. Robotsystemet är utvecklat och tillverkat i USA och benämns där TOW. Pansarvärnsrobotsystem 55 anskaffades 1981 till armén och har sedan utvecklats vid olika tidsperioder.

Funktion

I normalfallet används det från dagersiktet inmätta felläget för robotstyrningen, men vid dålig sikt används det av IR-siktet inmätta felläget. Vid bekämpning följs målet med siktets eller IR-siktets hårkors i den del av målet där träff önskas, vanligen i målets geometriska tyngdpunkt. Robot som laddats i eldröret avfyras genom intryckning av avtryckaren, varvid robotens olika funktioner aktiveras och startmotorn tänds. Innan roboten lämnar eldröret har startmotorn brunnit slut. Strax efter det att roboten lämnat eldröret tänds banmotorn och accelererar roboten till en maximal hastighet av 290-325 m/s beroende på robottyp. Styrsignalerna matas till roboten via tråd. Under hela skjuttiden håller skytten siktets eller IR-siktets hårkors på målet och roboten kommer att flyga längs siktlinjen tills den når målet. Vid träff i målet initieras robotens verkansdel.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå