RB 302

Visas på Robotmuseet


Tidigt 1947, medan 301-programmet löpte, startades ett 302/303-konsept med helt annan konfiguration:

Cylindrisk kropp, långt spetsigt nosparti, tunn vinge och en krutraketmotor.

För objekt 303 framtogs försöksrobot 302 i skala 1:1,25. Den skulle fällas från ett flygplan, anflyga på låg höjd över vattnet och dyka för undervattensträff nedanför målets sidopansar. Denna målsättning fanns i CFV förslag till ÖB redan i oktober 1945.

Konstruktionsarbetet påbörjades 1947. Den första skjutningen med styrautomat och höjdhållare utfördes från katapult vid RFK Karlsborg i februari 1948. I mars 1948 provades en ny mycket stabil, 60 m lång, horisontell bana av järnvägsräls, kapabel att klara tunga robotar med stora startraketer och höga utgångshastigheter, som RB 302 och kommande typer.

Från och med försommaren 1948 sköts RB 302 i en takt av 2 per månad. RB 302 fälldes också från Fpl T18. 35 st RB 302 tillverkades. Ett exemplar finns i vårt museum. Utprovningen avslutades 1955.

RB 302 på rälsbanan i Karlsborg 1947

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå