RB06

Robot 06

Visas på Robotmuseet

RB 06 är en målrobot som används vid skjutövning mot luftmål. Roboten startas från en ramp och använder en utanpå monterad boosterraket, som komplement till jetmotorn, för att snabbt få flygbar fart. Skjutning sker normalt mot släpmål som bogseras i en lång lina.

RB 06 tillverkas av Raytheon i ett antal modeller. Ursprunglig tillverkare var Beech Aircraft som köptes upp av Raytheon.

RB 06 har varit i tjänst från 1977 vid RFN.

Dagens målrobotsystem. RB 06B, köptes 1986 från Raytheon i USA och föregicks av en A-version RB 06A som köptes 1977.

RB 06B har högre maxfart M 0,9. bättre maximal svängförmåga 9g och högre maxhöjd 15 000 m.

Maxhastighet 920 km/h
Spännvidd 3 m
Längd 5,5 m
Max startvikt 665 kg
Max tid i luften ca 50 min
Max Höjd 12 200 m

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå