RB51

Robot 51

Visas på Robotmuseet


RB 51 var en pansarvärnsrobot ämnad att verka från land mot pansrade mål på land. I grunden var det den franska pansarvärnsroboten SS 10. Den var svenska arméns första robot och infördes 1958.

Funktion

Roboten var trådstyrd med max räckvidd på 1,6 km. Två användningssätt förekom. Förflyttning kortare sträckor manuellt till avfyringsplatsen för klargöring. Roboten kunde också vara dubbelmonterad och skjutklar på en Willys Jeep. Skytten styrde manuellt med en liten styrspak och styrsignalerna överfördes per tråd till roboten. Roboten var utrustad med spårljus som kunde ses av skytten som styrde roboten till siktlinjen mot målet. Roboten framdrevs med krutraketmotor. Stridsdelen var anpassad för verkan mot pansrade mål med riktad sprängverkan.

Kustartilleriet utförde prov med RB 51. För att få en mot sjömål bättre anpassad effekt utvecklades en speciell sjömålsstridsdel. Proven ledde inte till någon anskaffning av RB 51 för Kustartilleriet. Räckvidden var för kort.

RB 51 avvecklades 1965.

Data

Längd 850 mm
Diameter 180 mm
Spännvidd 540 mm
Vikt 15 kg

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå