RM6B Rolls-Royce Avon

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Denna motor är tillverkad av Svenska Flygmotor AB på licens av Rolls-Royce Ltd, UK, och framdrev Svenska Flygvapnets J32B Lansen och J35A/B Draken.

Antal verkstadsbesök under åren 1959-1977 vid CVA var c:a 5000.

Detaljbilder

Manöverlåda
Rotor till bränslepump
Luftmängdgivare
Vy av kompressorrotor
Spridare i brännkammare
Labyrinttätning i turbin
Spridare

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå