RB04D

RB 04D var en vidareutveckling av RB 04C.
I slutet av 1960-talet infördes en ny krutraketmotor vilket gav roboten längre räckvidd. Den nya raketmotorn utvecklades av ett engelskt företag.
Motorn byttes vid CVA i Arboga med hjälp av engelsk personal. Efter denna modifiering fick roboten beteckningen RB 04D.
Samtidigt ersattes de gamla batterierna med underhållsfria värmeaktiverbara batterier. Övriga apparater var samma som i RB 04C.

Funktion
Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. Radarhöjdhållaren tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en enplans aktiv radarmålsökare som arbetade i CW-mod. Med hjälp av målsökaren styrdes roboten in över målet och stridsdelen utlöstes av zonröret.

Styrapparater Data
Pneumatisk styrautomat Saab Längd 4453 mm
Pneumatiska roderservon Saab Diameter 500 mm
Radarhöjdhållare Philips Spännvidd 1 944 mm
Aktiv radarmålsökare AGA Vikt 625 kg
Raketmotor KR 16D2
Dragkraft 195 kp under 65,6 s

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå