RB99

Visas på Robotmuseet

Robot 99 är en radarjaktrobot med medelräckvidd för JAS39 Gripen.

Historik

I slutet av 1980-talet påbörjades integrationsstudier av en ny radarjaktrobot att beväpna JAS39 Gripen med. 1994 valdes den amerikanska AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile) som tillverkats av Raytheon Missile Systems Company.

Systembeskrivning

Roboten består i huvudsak av följande fem delar:

  • Målsökare
  • Autopilot och styrsystem
  • Verkanssystem
  • Framdrivning
  • Datalänk

Målsökaren är av aktiv radartyp, d v s har både sändare och mottagare för mållåsning och målföljning. Autopiloten har sensorer för tröghetsnavigering. Styrsystemet lämnar styrorder till styrsektionen som består av fyra servon med roder i robotens bakre del.

Framdrivningen sker med hjälp av en krutraketmotor och verkansystemet består av stridsdel av förfragmenterad splittertyp, anslagsrör, zonrör och armeringsdon. Datalänken används för kommunikation med skjutande flygplan. Antennen är monterad längst bak på robotens kropp.

Innan roboten avfyras är den helt inaktiv. Flygplanets radar används för att detektera och följa mål. När roboten avfyras matas den med målets position, riktning och fart (måldata) och accelereras sedan av sin krutraketmotor snabbt upp i mycket hög fart. Flygplanet kan under robotens banfas sända uppdateringar av måldata till roboten via datalänk. När roboten närmar sig målet öppnar den aktiva målsökaren, och roboten styr själv mot målet.

 Tekniska data

Vikt 158 kg
Längd 3,65 m
Spännvidd 0,63 m
Motor Krutraket
Räckvidd >50 km
Max hastighet >1000 m/s
Målsökare Aktiv radar
Mål Luftmål
Initiering av verkansdel Zonrör, anslag

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå