Målning

Ytskydd mot korrosion

Ett stort antal epoxy- och aluminium silikonbaserade färger finns för skydd på kompressor- och växellådsdetaljer, företrädesvis tillverkade i aluminium och magnesium, men även vissa korrosionskänslig ståldetaljer målas.

Temperaturområdet som dessa lacker skall klara är för aluminium- och magnesiumdetaljer ca 150-175 °C och för ståldetaljer ca 500 °C. Ett speciellt korrosionsskyddssystem Sermetel W utvecklat för motorns korrosionskänsliga ståldetaljer har kommit mer och mer till användning (kompressorskovlar. ledskenekransar, kompressorhus, diffusorshus m.fl.).

Sermetel har också visat sig ha goda korrosions- och abrasionegenskaper. Arbetsområde är upp till 650 °C. Det består av aluminiumpigment uppslammat (slum) i en lösning av kromsyra – fosforsyra. Efter påsprutningen behandlas skiktet mekaniskt och i olika temperaturer för att få avsedda egenskaper. Sermetel W har ersatt det miljöfarliga kadmiet och nickel-kadmiet i allt större utsträckning.

Ytmodifiering/Torrsmörjning

Här finns ett stort antal lacker och pastor som har till uppgift att förhindra kärvning, skärning. kallsvetsning mellan två ytor under belastning (amer, fretting, galling). Gemensamt kallas de Anti Galling Compounds, och består bland annat av molybdendisulfid pastor och epoxy grafit lacker som härdas. Användes bland annat på rotdelen på kompressorblad och dess infästningsspår i kompressorskivorna.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå