RB340

Visas på Robotmuseet

KFF beställde 1957 av Saab ett förslag till projektspecifikation för vapensystemet RB 340.

Målsättningen var att utveckla ett jaktrobotsystem som skulle kunna bekämpa mål i alla siktföhållanden. Roboten skulle beväpna fpl 35D och fpl 37.

RB 340 försågs med semiaktiv radarmålsökare där målet belystes med flygplanets radar. För att kunna bekämpa mål på låg höjd studerades ett alternativ med IR-målsökare. Detta alternativ fick beteckningen RB 341. Robotarna drevs med en krutraketmotor.

Vid målpassage utlöste zonröret stridsdelen. Flera prov utfördes med olika prototyper av robotarna.

Projektet RB 340/341 lades ner 1961.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå