RB75

Robot 75

Visas på Robotmuseet

Robot 75 är en TV-styrd attackrobot som finns i två versioner för flygvapnet, Robot 75 och Robot 75T, där skillnaden ligger i stridsdelens utformning (T=tung stridsdel).
Robot 75 kan bäras av AJS37 Viggen och JAS39 Gripen.

Funktion

Vid flygning med osäkrad robot överförs en TV-bild från robotens målföljare till flygplanet och presenteras för flygföraren på en skärm.
Med hjälp av denna bild kan föraren styra målföljarens utvridning tills målet befinner sig mitt i bilden. Sedan låser föraren målföljaren på målet.

När roboten avfyras går styrsignaler från målföljaren till styrautomaten och vidare till det hydrauliska systemet som styr robotens roder.
Vid anslag mot målet initieras en sprängkuts i tändröret som i sin tur detonerar huvudstridsladdningen.

Ingående enheter Data
TV-målföljare Vikt RB75 210 kg, RB75T 295 kg
Styrautomat Längd 2,5 m
Verkansystem Spännvidd 0,7 m
Hydralsystem Räckvidd <10 km (skjuthöjd <500 m)
Raketmotor

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå