RB68 och RB365

RB68 visas utanför Robotmuseet

Kort bakgrund

Systemet avsågs bl.a. täcka in luckor i luftförsvaret för flyghöjder 15 – 25 km och avstånd upp till ca 25 mil.

Anskaffningen planerades under 1950-talet och verkställdes under början av 1960-talet i två etapper. Den första etappen var en del av engelska Bloodhound Mark I (RB 365), som avsågs vara lämpligt för prov och försök och för att ge erfarenheter till Flygvapnet (F2) och Luftvärnet (LV3). RB 365 skrotades redan 1962.

FV fortsatte därefter med anskaffning av skarpa system av Mk II (RB 68), som var en helt ny teknikgeneration med avsevärt bättre prestanda. LV hade under tiden beslutat att satsa på amerikanska Hawk, främst för att få ökad rörlighet. RB 68-förbanden var kvar i tjänst inom FV till slutet av 1970-talet.

Mer information

Fakta

 1. Bloodhound-affären 1958 – 1978. Projekthistoria skriven av Dag Malmström med underlag från FMV projektledare Alf Svernby
 2. Luftvärnsrobotsystem 68 – RB 68 Bloodhound MK II    Dag N H Malmström
 3. En kortfattad systembeskrivning av RB365 Bloodhound I  Erold Viklund
 4. Belysningsradar PE-44/R av N-O Karlberg (prel version)
 5. RB68 förbindelsekontor i England, skrivet av Fdir Jan Orvelind, chef för kontoret i början av 1960-talet
 6. Peter Wretmans uppsats vid militärhögskolan 1991
 7. Säkskydd RB68, skrivet av Bertil Andersson, tidigare säkerhetschef vid FMV
 8. Diorama av anl RB68, av Hans Fehrnström. Hela arbetet framgår av: Diorama
 9. Hur man bygger en modell av RB365. Redovisat av Göran Sebarth

Personliga intryck

 1. Bengts Nilssons skrift om robotsystem 365, Bloodhound MK I. En personlig erfarenhetsrapport

Filmer

 1. Robotskott RB68 vid Aberporth i Wales
 2. Kontrollskjutning vid RFN, Vidsel 1968
 3. Transport

Tack Dag!

Ett postumt tack till Dag N H Malmström, som under sin livstid sammanställt en enorm mängd information om robotsystem 365 och 68. Genom vänligt tillmötesgående från släktingarna har vi fått överta allt detta underlag, som nu utgör huvuddelen av innehållet om RB 365 och RB 68 på Robotmuseets hemsida.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå