PS-65

Användes mellan åren 1964 – 1993

Almänt

Radarstation PS-65/F var en L-bandsradar som ingick i Stril 50- och Stril 60-systemen och användes till spaning och stridsledning.

PS-65/F var även ett komplement till PS-08-kedjan i Syd­sverige där den gav strilsystemet ökad uthållighet medan den i övriga Sverige blev huvudstrilradar.

Stationen var en av flygvapnets första högeffektradar och hade en pulseffekt på ca 2,3 MW och med en räckvidd respektive höjdtäckning på 330 km och 25000 m.

Kort beskrivning

Stationens elektronikutrustning var tillverkad i Frankrike av Compagnie Generale de Telegraphie sans Fil (CSF). Antennen, som var av typ cosekant-kvadrat med beteckningen MLG7, var tillverkad av Selenia, Italien. Vridbord med roterande mast var tillverkat av Oskarshamns varv

Indikatorutrustningen inköptes från SRT i Sverige.

PS-65/F var flygvapnets första markradar som var försedd med utrustning för fastekodämpning (FEU), i vanligt tal benämnd MTI. Stationen var även försedd med störskyddsutrustning (SSU) bestående av ett antal mottagare och filter som kunde kopplas in i händelse av avsiktlig eller atmosfärisk störning.

Radarns elektronikutrustning och vridbord var fortifikatoriskt skyddad i betongbunker. Antennen bars upp av en roterande mastanläggning vars masthöjd varierade mellan 12,5-24,5 m beroende på uppställningsplats och omgivande terräng.

Totalt anskaffades nio radarutrustningar av vilka de sex första upprättades under första delen av 60-talet och de tre sista i mitten på 70-talet på ”Wennerströmspengar”.

PS-65/F lämnade måldata i form av bäring och avstånd. Höjddata hämtades från en separat radarhöjdmätare PH-13 alternativt PH-40.

Stationen ansågs på sin tid mycket hemlig och omgavs därför med sträng sekretess.

Tekniska data Sändtagare ER41OJ

  • Pulseffekt                           ca 2,3 MW
  • Frekvensband                   L-band (1,3 GHz)
  • Frekvensområde              1270-1370 MHz
  • Pulstid                                4µs
  • Pulsrepeterfrekvens         250 Hz

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå